https://telegram.me/addstickers/SomEnergia

Stickers relacionats amb del món de la energia i amb cooperativa d’energia verda Som Energia.
Stickers relacionados con el mundo de la energía y con la cooperativa de energia verde Som Energia.